پرتاب کفش به سوی عامل کشتار نروژ

در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات آندرس برویک، فردی که سال گذشته ۷۷ نفر را در بمبگذاری اسلو و حمله مسلحانه به اردوی جوانان طرفدار حزب حاکم کشت، برادر یکی از قربانیان به سوی او کفش پرتاب کرد.

او خطاب برویک گفت: "تو برادرم را کشتی، برو به جهنم."

اما کفش بجای برخورد با برویک به وکیل مدافع او خورد و برگزاری جلسه دقایقی دچار اخلال شد.

هویت کسی که کفش را پرتاب کرده اعلام نشده است، اما بنا بر بعضی از گزارش ها این فرد عراقی بوده است. او پس از پرتاب کفش که با استقبال بسیاری از حاضران در جلسه رو به رو شد، توسط ماموران حفظ امنیت به بیرون از دادگاه هدایت شد.

پرتاب کفش در بعضی از فرهنگ ها توهینی بزرگ محسوب می شود و پس از آنکه در سال ۲۰۰۸ خبرنگاری عراقی در جریان یک کنفرانس خبری به سمت جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا دو لنگه کفش پرت کرد، این حرکت به نمادی از اعتراض در سراسر جهان تبدیل شده است.