شوهر خواهر جنیفر هادسون 'قاتل' شناخته شد

دادگاهی در شیکاگو شوهر خواهر سابق جنیفر هادسون، خواننده پاپ و بازیگر آمریکایی را در ارتباط با قتل سه نفر از اعضای خانواده او مجرم شناخته شده است.

ویلیام بالفور متهم شده که در سال ۲۰۰۸ مادر، برادر و خواهرزاده ۷ ساله خانم هادسون را کشته است.

به گفته دادستان ها، آقای بالفور در واکنش به خودداری همسر سابقش برای مصالحه دست به قتل خانواده او زده است.

هیات منصفه پس از سه روز شور به مجرم بودن آقای بالفور رای داد.

حداکثر مجازات در نظر گرفته شده برای آقای بالفور حبس ابد خواهد بود.

خانم هادسون هنگام قرائت نظر هیات منصفه گریه می کرد.

جنیفر هادسون در سال ۲۰۰۷ جایزه اسکار نقش مکمل زن را دریافت کرد.