رقابت چپ رادیکال با راست افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه

ژان-لوک ملانشون نامزد چپ رادیکال فرانسه در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفته است که در انتخابات پارلمانی ماه آینده این کشور با مارین لوپن، نامزد راست افراطی و رهبر جبهه ملی به رقابت می‌پردازد.

آقای ملانشون گفته است قصد دارد خود را از شهر کارگری انن بومون نامزد کند.

خبرنگاران می‌گویند آقای ملانشون امیدوار است تا با ارائه دیدگاه‌ها و نظرات چپ افراطی خود در رقابت با مارین لوپن، خود را بیشتر در عرصه سیاسی فرانسه مطرح کند.

او در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در این شهر چهارم شد در حالی که خانم لوپن بیشترین رای را در این شهر به دست آورده بود.

در این انتخابات، مارین لوپن، نامزد راست افراطی ۱۹ درصد آرا و ژان-لوک ملانشون نامزد چپ رادیکال ۱۱.۱ درصد آرا را به دست آوردند.