بازگشت اولین گروه از شهروندان سودان جنوبی از سودان

اولین گروه از شهروندان سودان جنوبی که برای ماه‌ها در اردوگاهی در سودان زندگی می‌کردند، در حال بازگشت به کشور خود هستند.

چهارصد نفر از مجموع ۱۵ هزار نفری که در سودان به سر می‌برند، با اتوبوس به خارطوم منتقل شده‌ تا از آنجا با هواپیما به جوبا، پایتخت سودان جنوبی فرستاده شوند.

مقام‌های سودان، ماه پیش ساکنان این اردوگاه را تهدید امنیتی برای این کشور دانستند.

سودان برای خروج این افراد مهلت تعیین کرده بود اما بعد از این تصمیم خود برگشت.

اهالی سودان جنوبی، حق شهروندی سودان را پس از استقلال سال پیش سودان جنوبی از دست دادند.