ابراز مخالفت میت رامنی با ازدواج همجنسگرایان در آمریکا

میت رامنی، فرماندار سابق ماساچوست و داوطلب نامزدی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز شنبه گفت با ازدواج همجنسگرایان مخالف است.

او که در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه لیبرتی در ویرجینیای آمریکا سخنرانی می کرد، گفت: "ازدواج رابطه ای است میان یک مرد و یک زن."

دانشگاه لیبرتی یک دانشگاه مسیحی است.

با بیان سخنان آقای رامنی، دانشجویان به نشانه موافقت از جای خود برخاستند.

این در حالی است که باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، هفته گذشته حمایت خود را از ازدواج همجنسگرایان اعلام کرد.

ناظران، این اقدام آقای اوباما را از لحاظ سیاسی پرمخاطره می دانند.

در ایالت های جنوبی آمریکا، میان رای دهندگانی که تصمیم خود را نگرفته اند، از هر سه نفر، یکی، با ازدواج همجنسگرایان مخالف است.

ایالت ویرجینیا یکی از مهمترین ایالت ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده به حساب می آید.

آقای رامنی که عضو فرقه مسیحیان مورمون است، در سخنان روز شنبه، به دین خود اشاره ای نکرد.

اما او بر اهمیت وجود ارزش های مسیحیت در جامعه آمریکا تاکید کرد.

آقای رامنی در مبارزات نامزدی انتخابات، نتوانسته است رای مسیحیان انجیلی زیادی را به دست آورد.

مخالفت آقای رامنی با ازدواج همجنسگرایان در حالی است که او از دادن حقوقی همچون حق فرزندخواندگی به این گونه زوج ها حمایت می کند.