احتمال افزایش خشونت‌ها در ایتالیا با تداوم اقدامات ریاضتی دولت

در یکی از آخرین حمله‌هایی که در اعتراض به اقدامات ریاضتی در بخش اقتصادی ایتالیا انجام شده، یکی از دفاتر اداره مالیات شهر لیورنو با مواد آتش‌زا مورد حمله قرار گرفته است.

در این حمله به کسی آسیبی نرسید.

این اداره مالیاتی قبلا چندین بسته پستی بمبگذاری‌شده دریافت کرده و یکی از کارمندانش نیز به گروگان گرفته شده بود.

به گفته خبرنگاران، این نگرانی در ایتالیا وجود دارد که با اجرای برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات، خشونت‌های بیشتری در این کشور رخ دهد.