گفتگوها برای تشکیل دولت در یونان به سه‌شنبه موکول شد

نخستین روز از گفتگوهای احزاب یونان برای تشکیل اضطراری یک دولت ائتلافی بی نتیجه ماند.

این گفتگوها روز سه‌شنبه از سر گرفته می‌شود.

هیچ کدام از احزاب یونان نتوانستند اکثریت را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورند. احزابی که رای بیشتری داشتند هر کدام بخت خود را برای تشکیل دولت ائتلافی آزمودند، اما نتوانستند با هم به نتیجه برسند.

رئیس جمهوری یونان از احزاب این کشور خواسته تا اختلاف هایشان را بر سر الزامات طرح نجات ملی اتحادیه اروپا بیشتر نکنند.

بنا به طرح نجات ملی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، یونان وامی گرفته که این کشور را ملزم به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی می کند.

اقتصاد یونان به شدت دچار مشکل است. با این حال حزب چپگرای سیریزا می گوید که اگر قدرت را در دست بگیرد، حاضر نیست این سیاست ها را اجرا کند.

این حزب حتی اعلام کرده که با موافقان این طرح همه گفتگو نخواهد کرد.

اگر احزاب یونان نتوانند با هم به توافق برسند، مجددا در یونان انتخابات برگزار می شود. این طور که نظر سنجی ها نشان می دهد در انتخابات جدید، احزاب مخالف با سیاست های ریاضت اقتصادی بخت بیشتری خواهند داشت.