'یارانه ده میلیون ایرانی قطع می شود'

به گزارش خبرگزاری ایسنا، با تصویب رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان برای درآمد ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال جاری، کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرده است که یارانه دهک های پردرآمد به زودی قطع شود.

پیشتر، سازمان هدفمندی یارانه ها با ارسال پیامک هایی به افراد پردرآمد، به آنان توصیه کرده بود از دریافت یارانه نقدی خودداری ورزند و یک سایت اینترنتی را برای مراجعه آنان و اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی تعیین کرده بود.

ایسنا به نقل از نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس می نویسد که دعوت به انصراف "صرفا برای احترام به دهک های برخوردار" بوده و یارانه این افراد، حتی کسانی که با مراجعه به سایت اعلام شده، خواستار دریافت یارانه نقدی شده بودند، اجبارا قطع خواهد شد.