حمله به دزدان دریایی در سومالی

هلیکوپترهای نیروهای دریایی کشورهای اروپایی در سواحل سومالی به شناورهای دزدان دریایی حمله کردند.

از زمانی که اتحادیه اروپا اجازه حمله به اهداف روی زمین را صادر کرده است، این نخستین عملیات از این دست است.

یک سخنگوی نظامی اتحادیه اروپا به بی بی سی گفت که پنج شناور ویژه حملات سریع دزدان دریایی در اثر این حمله از کار افتاده است.

او گفت که این حمله در پی تحت نظر گرفتن دقیق دزدان دریایی برای چند هفته انجام شده و تلفاتی بر جای نگذاشته است.

هیچ سرباز اروپایی در جریان این عملیات به ساحل نرفته است و عملیات تماما از طریق هوا انجام شده است.

به گفته سخنگوی نظامی مذکور، این عملیات با حمایت کامل دولت سومالی انجام شده است.