'ایران در حال نصب سانتریفوژهای جدید در سایت فردو است'

خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتهای غربی گزارش داده که ایران در حال نصب سانتریفوژهای جدید در یک سایت زیرزمینی است.

با این حال، این سانتریفوژها هنوز برای توسعه فعالیتهای غنی سازی آن کشور به کار نگرفته نشده اند.

این دیپلماتها در آستانه مذاکرات هسته ای بغداد میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ به رویترز گفته اند تولید اورانیوم غنی شده با غلظت ۲۰ درصد توسط ایران، که از دو سال پیش آغاز شده ظاهرا در ماههای اخیر بطور پیوسته ادامه داشته است.

ایران می گوید برنامه تحقیقات هسته ای آن کشور برای تامین نیاز نیروگاه برق بوشهر و همچنین تولید رادیوایزوتوپهای دارویی مورد نیاز بیماران است.