چارلز تیلور دادستان ها را به فساد و دریافت رشوه متهم کرد

چارلز تیلور، رییس جمهور سابق لیبریا دادستان های دادگاه خود را به دریافت رشوه و تهدید شهود متهم کرده است.

آقای تیلور که ماه گذشته در یک دادگاه ویژه در لاهه محکوم شده بود گفت دادستان ها به برخی شهود پول داده اند تا شهادت آنان را بخرند و تعدادی دیگر را برای گرفتن شهادت علیه او، تهدید کرده اند.

وی که ۶۴ سال سن دارد، به ۱۱ مورد اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شد و حکم او در همین ماه جاری میلادی اعلام خواهد شد.

دادستان ها درخواست صدور حکم ۸۰ سال حبس برای آقای تیلور شده اند.