سازمان بهداشت جهانی: ابتلای به بیماریهای مرگبار رو به افزایش است

سازمان بهداشت جهانی، وابسته به سازمان ملل متحد، هشدار داده است که تعداد بیشتری از مردم در تمامی نقاط جهان در معرض ابتلای به بیماری های مرگبار مانند سکته، امراض قلبی و سرطان قرار دارند.

در گزارش آماری این سازمان در مورد یکصد و نود و چهار کشور عضو آمده است که چاقی و مصرف شکر و نمک و کاهش تحرک بدنی عامل اصلی افزایش در میزان ابتلای به اینگونه بیماری هاست و در حال حاضر، دوازده درصد از جمعیت جهان از لحاظ کلینیکی دارای اضافه وزن هستند.

در عین حال، سازمان بهداشت جهانی گفته است که نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان به دلیل بهبود امکانات بهداشتی و واکسیناسیون به موقع به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.