وزیر اقتصاد ایران وارد نیویورک شد

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران، برای شرکت در نشست بررسی مسایل اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲، وارد نیویورک شد.

این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه همین هفته در نیویورک برگزار می شود.

نشست بررسی مسایل اقتصاد جهانی، نشستی غیر رسمی است که در آن، شرکت کنندگان برای بیرون آمدن از وضعیت کنونی اقتصاد در جهان با هم تبادل نظر می کنند.