سرنشینان مسلح کشتی کره شمالی ماهیگیران چینی را ربودند

وزارت خارجه چین گفته است که در تماس با مقامات کره شمالی، خواستار توضیحات درباره حادثه ای در دریای زرد شده که هفته پیش روی داد و در جریان آن، سرنشینان مسلح یک کشتی کره شمالی سه قایق ماهیگیری چینی و بیست و نه سرنشین آنها را ربودند.

مقامات چینی از دولت کره شمالی خواسته اند تا اقدامات لازم را برای امنیت شهروندان چینی ربوده شده به عمل آورند و افزوده اند که ربایندگان گفته اند تنها در صورتی این بیست و نه نفر را آزاد می کنند که تا پایان روز پنجشنبه، پولی را که خواسته اند دریافت کرده باشند.

چین متحد اصلی کره شمالی و تامین کننده بخش عمده کمک های اقتصادی به آن کشور است.

دولت کره شمالی هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.