به معترض چینی اجازه خروج از کشور داده شده است

چن گوانگ چنگ، فعال مدافع حقوق بشر در چین که حدود دو هفته پیش به سفارت آمریکا پناه برد و سپس، ظاهرا با وعده مقامات برای صدور گذرنامه خروج از کشور، از این محل خارج شد، از تحقق این وعده خبر داده است.

آقای چن، که نابیناست و قبل از پناه بردن به سفارت آمریکا، چند سال را در بازداشت خانگی گذرانده بود، گفته است که ماموران دولتی چین در بیمارستانی که در آن بستری است با او دیدار کرده و گفته اند که طی پانزده روز آینده، برای او و خانواده اش گذرنامه صادر می کنند.

مقامات آمریکایی از دولت چین خواسته بودند که هر چه سریعتر امکان خروج این معترض چینی و خانواده اش را فراهم کند تا بتواند از بورس تحصیلی که یکی از دانشگاه های آمریکایی به او داده استفاده کند.