بهای جدید بنزین و سهم متغیر خانوارها از یارانه نقدی

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی، به خبرگزاری کار ایران - ایلنا - گفته است که قیمت بنزین در سال آینده بین ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان خواهد بود و یارانه نقدی هم "براساس خوشه بندی" بین خانوارها توزیع خواهد شد.

روز گذشته مجلس ایران نحوه هزینه کردن عواید ناشی از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها را تصویب کرد اما مشخص نکرد که آیا پرداخت های نقدی به تمامی خانوارها صورت می گیرد و یا اینکه خانوارهای مرفه از دریافت این مبلغ محروم خواهند شد.

به گفته آقای فولادگر، قرار است یک میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شوند و یارانه ها به تمام افراد باقیمانده پرداخت شود اما سهم آنان بر اساس درآمد خانوار تعیین می شود به نحوی که خانوارهای کم درآمد، یارانه بیشتری بگیرند.

مشخص نیست که آیا اظهارات آقای فولادگر بیانگر تصمیم نهایی دولت است یا نه اما وی با اظهار این نظر که نتیجه ترتیبات جدید، افزایش یارانه نقدی است گفت که انتظار می رود این وضعیت آثار تورمی داشته باشد.