قطع فروش صد کالای خارجی در 'شهروند'

به گفته مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران و رییس شورای عالی استان‌ها، فزوشگاه شهروند از فروش "صد قلم کالای خارجی که مشابه داخلی دارند" خودداری می‌کند.

آقای چمران از فروشگاه‌های زمزم و رفاه نیز خواسته است که به همین ترتیب عمل کنند.

او گفته است که "تمامی ادارات وزارت ارشاد باید از صدور هرگونه مجوز تبلیغات کالاهای خارجی که مشابه آن داخل کشور تولید می‌شود" خودداری کنند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، سال جاری را "سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامیده است.