تماس چين با کره شمالی بر سر تصرف سه قايق ماهيگيری

چین می گوید درباره به تصرف در آمدن سه قایق ماهیگیری در دریای زرد توسط یک قایق متعلق به کره شمالی با این کشور تماس گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید چین از کره شمالی خواسته است تا حقوق و سلامتی ۲۹ نفری را که در این قایقها بوده اند، تضمین کند.

رسانه های چین گزارش کرده اند که این قایقها هفته گذشته در آبهای چین توسط افراد مسلحی که اکنون برای آزادی این ۲۹ نفر تقاضای غرامت کرده اند، ربوده شدند.

کره شمالی تا کنون هیچ توضیحی در این باره نداده است. چین متحد اصلی کره شمالی است.