'القاعده مسئول دو حمله انتحاری اخیر در سوريه است'

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که القاعده مسئول دو حمله انتحاری است که هفته گذشته در دمشق پایتخت سوریه تعداد زیادی را کشت.

در این دو انفجار بزرگ ۵۵ نفر جان خود را از دست دادند.

گفته می شود از زمانی که شورشها و درگیریها علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه آغاز شده است، این دو انفجار مرگبارترین حملات بوده اند.

مقامهای سوری گروههای مخالف را به همکاری با القاعده متهم می کنند.

این در حالی است که گروههای مخالف، دولت سوریه را مسئول بسیاری از بمبگذاری ها می دانند.

روز شنبه گروه شورشی که شهرت چندانی ندارد و به القاعده مرتبط است، مسئولیت این دو حمله را پذیرفته بود.