چن گیانگ‌چنگ می گويد برای دریافت گذرنامه اقدام کرده است

چن گیانگ‌چنگ، فعال چینی مدافع حقوق بشر گفت که او و خانواده اش برای دریافت گذرنامه اقدام کرده اند. مقامات چینی گفته اند که گذرنامه آنها تا ۱۵ روز دیگر به دستشان خواهد رسید.

آقای چن به بی بی سی گفت که مقامات به او برای پر کردن فرمهای اداری کمک کرده اند.

او هنوز در بیمارستان بستری است.

آقای چن ماه گذشته پس از فرار از حبس خانگی، ۶ روز را در سفارت آمریکا گذراند.

او می خواهد از چین خارج شود و به آمریکا برود. دانشگاه نیویورک هم از او دعوت کرده است تا در این دانشگاه به تحصیل در رشته حقوق ادامه دهد.