تلویزیون ایران 'تصویر غیرواقعی از استقبال از احمدی نژاد نشان داد'

عباس سلیمی نمین، رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و از روزنامه نگاران طرفدار حکومت در جمهوری اسلامی، تلویزیون دولتی ایران را متهم کرده است که تصویری غیرواقعی از استقبال مردم مشهد از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، پخش کرده تا میزان محبوبیت وی را بیش از حد واقعی نشان دهد.

سایت خبرآنلاین، ضمن چاپ تصاویری از فیلم خبری سفر آقای احمدی نژاد به مشهد، به نقل از آقای سلیمی نمین نوشته است که "ما خودمان در محل سخنرانی رئیس جمهوری در مشهد حضور داشته ایم ولی جمعیتی که تلویزیون از حضور مردم در صحن جامع رضوی نمایش داد، با واقعیت منطق نیست."

وی از رئیس رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی خواسته است تا به این موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات دستکاری در این فیلم، تهیه کننده این فیلم خبری را هم مورد مواخذه قرار دهد.

اتهام پخش گزارش های و تصاویر جعلی و دخالت نهادها و سازمان های دولتی به منظور گردآوردن جمعیت و ارائه تصویری مبالغه آمیز از حمایت مردم از حکومت و مقامات مختلف همواره مطرح بوده اما معمولا این اتهامات از سوی افراد منتقد و مخالف حکومت ایران وارد می شده است.