مقام هندی به سوء استفاده مالی در واردات نخل متهم شد

مقامات دولت محلی در ایالت اوتار پرادش، پرجمعیت ترین ایالت هند، تحقیق و تفحص در مورد صرف میلیون ها دلار توسط سر وزیر سابق ایالتی برای واردات هزاران اصله درخت نخل از کشورهای خاورمیانه را آغاز کرده اند.

به گفته آنان، اکثر درخت های وارداتی که در پارک های عمومی غرس شد، خشک شده اند.

در مقابل، رهبر حزب سر وزیر سابق، دولت جدید ایالتی را به بی مبالاتی در نگهداری از این درخت ها متهم کرده و گفته است که این تحقیق و تفحص با اهداف سیاسی به جریان افتاده است.

در حال حاضر، پلیس پیرامون احتمال فساد مالی در دولت سابق ایالتی در ماجرای خرید مجسمه های سنگی فیل به تحقیق پرداخته است.