ژاپن در پی گزینه های دیگر برای پرداخت نفتی به ایران است

در پی دستور یک دادگاه آمریکایی برای مسدود شدن دارایی های دولت ایران نزد بانک های ژاپنی، یوکیو ادانو، وزیر تجارت این کشور گفته است که دولت او "گزینه های دیگر" برای پرداخت پول نفت وارداتی از ایران را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند این تصمیم تاثیری بر میزان واردات نفتی از ایران نگذارد.

روز گذشته گزارش شد که دادگاهی در آمریکا پس از رسیدگی به شکایت علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با انفجار پایگاه های نظامی آمریکا در بیروت در حدود سی سال پیش، دستور داده تا دارایی های دولت ایران نزد یک بانک عمده ژاپنی طرف معامله دولت ایران مسدود شود.

این دستور ارتباط بانکی ژاپن و دولت ایران را بسیار دشوار می کند در حالیکه ژاپن پیشتر در راستای تحریم های نفتی و بانکی آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، واردات نفت خود از ایران را هم کاهش داده بود.

این تحریم ها باعث دشواری در مبادلات بانکی ایران نیز شده است و از جمله شماری از واردکنندگان عمده نفت ایران نیز با مشکلاتی در پرداخت پول نفت وارداتی مواجه بوده اند.