بحران یورو باعث سقوط ارزش سهام در بازارهای آسیایی شد

ادامه بحران مالی در اروپا و نگرانی نسبت به روند تحولات اخیر در حوزه یورو باعث واکنش منفی بازارهای سهام در کشورهای شرق آسیا شده است و از جمله، شاخص سهام بازار بورس توکیو در پایان معاملات روز جمعه، سه درصد تنزل کرد.

عدم اطمینان نسبت به نتیجه تحولات جاری در یونان و موضع کشورهای دیگر حوزه یورو به آن، مهمترین عامل نگرانی در میان سرمایه گذاران بوده است.

همچنین، روز گذشته، موسسه مودی، در گزارشی پیرامون رده بندی اعتباری نهادهای مالی اسپانیا، درجه اعتبار شانزده بانک این کشور از جمله چند بانک بزرگ را کاهش داد.