انتقال نرگس محمدی از اوین به زندان زنجان

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی از زندان اوین تهران به زندان زنجان منتقل شد.

والدین خانم محمدی ساکن زنجان هستند اما تقی رحمانی، همسر خانم محمدی که خارج از ایران است به بی بی سی فارسی گفته انتقال وی از زندان اوین به زندان زنجان به درخواست خانواده او انجام نشده است.

نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۸۹به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه چهار دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر شد؛ اما در تاریخ ۲۰ خردادماه همان سال توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و بعد از گذشت یک ماه آزاد شد.

او که به جرم تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده است، بار دیگر دوم اردیبهشت ماه، توسط ماموران امنیتی در خانه پدری اش در زنجان بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد.

خانم محمدی به خاطر وضعیت جسمی نامناسب و بیماری عصبی و فلج عضلانی به بهداری زندان اوین منتقل شده بود.