نظرسنجی جدید درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته ای

در یک نظرسنجی که روز جمعه توسط موسسه پیو منتشر شده، نظر مردم ۲۱ کشور درباره دستیابی ایران به سلاح هسته ای مورد بررسی قرار گرفته است.

در میان کشورهای مورد نظر، پاسخ دهندگان مصر، اردن و ترکیه با دستیابی ایران به سلاح هسته ای مخالفت نشان داده اند.

اما درباره حمله نظامی به ایران، در صورت دستیابی این کشور به سلاح اتمی، در میان پاسخ دهندگان اختلاف وجود داشت.

در میان کشورهایی که نظرسنجی در آنها صورت گرفت، مردم آمریکا با ۶۳ درصد، بیشترین موافقت را با حمله نظامی به ایران، در صورت دستیابی این کشور به سلاح اتمی نشان دادند.

روسیه با ۲۴ درصد، کمترین میزان موافقان جنگ با ایران را داشت.

در کشورهای دیگری همچون بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، لهستان و جمهوری چک، دست کم ۵۰ درصد پاسخ دهندگان با حمله نظامی به ایران موافق بودند.

نظر دهندگان در پاکستان و لبنان، بیشترین حمایت را از فعالیت های هسته ای ایران ابراز کردند.

این نظرسنجی از حدود ۲۷ هزار نفر و از ۲۷ اسفند تا اول اردیبهشت انجام شد.

ایران می گوید فعالیت های هسته ای اش جنبه صلح آمیز دارد اما کشورهای غربی از این فعالیت ها ابراز نگرانی کرده اند.