تصادف در رالی فرانسه دو کشته به جای گذاشت

منحرف شدن یک ماشین مسابقه در جریان رالی "پی دو موره" دو نفر را کشت و چندین نفر را نیز مجروح کرد. شمار مجروحان بین ۱۵ تا ۱۷ نفر عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشتباه راننده علت این حادثه عنوان شده است.

شبکه تلویزیونی فرانسه ۲۴ نیز حال چهار نفر از مجروحان را وخیم توصیف کرده است.

این رالی ۱۵۷ کیلومتری تا کنون ۱۴ بار برگزار شده است.