'موج تازه اخراج کارگران در ایران'

اسماعیل حق‌پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته است: "موج جدید اخراج کارگران به راه افتاده است".

آقای حق‌پرستی می‌گوید به دلیل افزایش مشکلات واحدهای تولیدی آنان ناگزیر به کاهش نیروی کار خود هستند و این اقدام از طریق اخراج و یا عدم تمدید قراردادهای موقت صورت می‌گیرد.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر تهران برخی از کارفرمایان برای پرهیز از پرداخت حق بیمه و مالیات، با اخراج نیروی کار جوان به استخدام بازنشستگان می‌پردازند.

صاحب‌نظران اعمال تحریم‌های بین‌المللی، چگونگی اجرای طرح خصوصی‌سازی و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را از جمله دلایل افزایش مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند.