آزادی چند زندانی سیاسی در ایران

بنابر گزارش وبسایت های مخالفان دولت ایران، مهدیه گلرو، از فعالان دانشجویی با اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است.

مهدیه گلرو، عضو شورای دفاع از حق تحصیل روز ۱۲ آبان سال ۱۳۸۸ و در پی اوج گیری اعتراضات انتخاباتی در آن ایام بازداشت شده و در دادگاه به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کلمه، وبسایت نزدیک به مخالفان دولت در ایران، همچنین معین غمین از فعالان دانشجویی دانشگاه فنی بابل که اوایل اردیبهشت ماه بازداشت شده بود، آزاد شده است.