دولت پاکستان دسترسی به توئیتر را پس از ساعاتی آزاد کرد

دولت پاکستان چند ساعت پس از آنکه دسترسی به شبکه اجتماعی توئیتر را در سطح کشور ممنوع کرد، دوباره آن را آزاد کرده است.

دولت پاکستان دلیلی برای تصمیم اولیه خود ارائه نکرد.

خبرنگاران می گویند این تصمیم گیری به خاطر پست کردن چند پیام ضداسلامی در این سایت بوده است.

خبرنگاران بی بی سی می گویند به نظر می رسد این تصمیم به پیام هایی در شبکه توئیتر درباره یک رقابت در سال ۲۰۱۰ در فیس بوک برمی گردد که خواستار ارائه تصاویری از پیامبر مسلمانان شده بود.

اسلام تصاویر حضرت محمد را منع می کند.