مجوز بانک های خصوصی ایران 'بازنگری می شود'

عزت الله یوسفیان، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به خبرگزاری فارس گفته است که این ستاد در جلسه اخیر خود بر نظارت بر فعالیت های موسسات مالی و بانکی تاکید نهاد و قرار شد مجوز موسسات پولی و مالی و از جمله بانک هایی که از بانک مرکزی اجازه فعالیت گرفته اند مجددا بررسی شود.

آقای یوسفیان گفته است "اگر فعالیت این موسسات و بانک ها با قوانین و مقررات بانک مرکزی منطبق نباشد، به آنها تذکر داده و با فعالیت آنها برخورد می شود."

اظهارات آقای یوسفیان چند هفته پس از انتشار خبر انحلال یک بانک خصوصی به نام تات و ادغام آن با دو موسسه مالی انتشار می یابد هر چند آقای یوسفیان گفته است که در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، موضوع بانک تات مطرح نشد.