یک زن به فرماندهی یک ناو مهم نیروی دریایی بریتانیا منصوب شد

برای نخستین بار در تاریخ نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، فرماندهی یک ناو جنگی مهم به یک زن واگذار شده است.

زنان عضو نیروی دریایی بریتانیا تنها از سال ۱۹۹۰ به ماموریت های دریایی اعزام شده اند و سارا وست با درجه فرمانده (کماندر که معادل ناخدا دوم است) به زودی فرماندهی ناو پرتلند را که در حال حاضر به تجهیزات جدید مجهز می شود بر عهده خواهد گرفت.

پیشتر، نیروی دریایی سلطنتی فرماندهی یک گروه شناورهای کوچک گشتی را به فرمانده سو مور، یک افسر زن دیگر نیروی دریایی سلطنتی، سپرده بود.