محکومیت ماموران پلیس مصر به جرم کشتن تظاهرکنندگان

دادگاهی در مصر پنج مامور پلیس را در ارتباط با کشته شدن تظاهرکنندگان در جریان تجمع های اعتراضی علیه حکومت حسنی مبارک در ژانویه سال گذشته میلادی مجرم شناخته و هر کدام را به ده سال حبس محکوم کرده است.

دو مامور دیگر به دوره های حبس تعلیقی محکوم و ده مامور دیگر از اتهامات وارده تبرئه شدند.

این نخستین مورد از محکومیت ماموران پلیس به اتهام دست داشتن در کشتن تظاهرکنندگان ضد حکومت است.

در تظاهرات روزهای بیست و هشت و بیست نه ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی، پنج تظاهرکننده کشته و هفده تن دیگر زخمی شدند.