بیش از یک میلیون قطعه تقلبی در تجهیزات نظامی آمریکا

تحقیقات دو ساله کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نشان می دهدکه بیش از یک میلیون قطعه تقلبی در تجهیزات نیروهای مسلح آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.

براساس این تحقیقات بسیاری از این قطعات شامل تراشه های الکترونیکی است که در کامپیوترهای سیستم های موشکی، هواپیماها و زیردریایی هایی به کار رفته که ارتش آمریکا از سازندگان عمده تسلیحات خریداری کرده اند.

هفتاد درصد این قطعات ساخت چین است اما قطعات ساخت سایر کشورها مانند بریتانیا و کانادا نیز در این تجهیزات یافت شده و در حالیکه به گفته این کمیته، چنین وضعیتی می تواند امنیت ملی ایالات متحده را به خطر اندازد، مقامات وزارت دفاع از میزان قطعات جعلی در تجهیزات نظامی اطلاعی نداشته اند.