تابلوی کاملا برهنه رئیس جمهوری آفریقای جنوبی آسیب دید

دو نفر با ورود به نگارخانه ای در آفریقای جنوبی، به یک تابلوی نقاشی که تمام بدن جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از جمله اندام های خصوصی او را کاملا برهنه نشان می دهد، رنگ پاشیده اند تا چهره تابلو محو شود.

این تابلو در نمایشگاهی با عنوان "درود بر دزد - بخش دوم" به نمایش درآمده بود و ماموران نگارخانه دو نفر را، که احتمالا از طرفداران آقای زوما هستند، به خاطر پاشیدن رنگ و تخریب اموال نگارخانه دستگیر کرده و تحویل ماموران پلیس داده اند.

رئیس حزب حاکم کنگره ملی آفریقا، که آقای زوما عضو آن است، این تابلو را "توهین آمیز" خوانده و از دادگاه عالی خواسته بود دستور برداشتن آن از نمایشگاه را صادر کند اما برگزارکنندگان نمایشگاه گفته اند که براساس اصل آزادی بیان در قانون اساسی آفریقای جنوبی، حق نشان دادن این تابلو را داشته اند.