کشف بمب در محل سخنرانی رئیس‌جمهوری پیشین کلمبیا

مقام های آرژانتینی می گویند که در پایتخت این کشور، بمبی را کشف کرده اند که در محل سخنرانی رئیس جمهوری پیشین کلمبیا کار گذاشته شده بود.

آلوارو اوریبه و تعدادی از تجار سرشناس، بنا بود تا روز چهارشنبه در یک سالن در بوئینس آیرس، پایتخت آرژانتین دور هم جمع شوند و آقای اوریبه در آنجا سخنرانی کند.

یکی از نظافتچی‌های این سالن، بمب را در یک چراغ پیدا کرد.

متخصصان می گویند که بمب کشف شده، ساده بود و بمبگذاران می توانستند با یک تلفن همراه آن را منفجر کنند. آنها می گویند کسانی که در اطراف بمب ایستاده بودند، حتما کشته می شدند.

شورشیان فارک، که بزرگترین گروه ضد دولتی در کلمبیا هستند، بارها آقای اوریبه را هدف حملات خود قرار داده بودند.