اختلاف دولت و مجلس بر سر بودجه مصوب تکذیب شد

دفتر رئیس جمهوری ایران خبر مربوط به ارجاع بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب مجلس به هیات عالی حل اختلاف قوا را تکذیب کرده و گفته است که رئیس جمهوری روز چهارشنبه، ۳ خرداد، مصوبه مجلس را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.

برخی منابع با توجه به تاخیر محمود احمدی نژاد در ابلاغ بودجه خبر داده بودند که دولت با مصوبه مجلس موافق نیست و در نظر دارد آن را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع دهد.

هفته گذشته، مجلس لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را با افزایش حجم بودجه تصویب کرد در حالیکه براساس بودجه دو دوازدهم مصوب مجلس، منابع مالی دولت تنها تا پایان اردیبهشت جوابگوی هزینه های دولتی بود.