پزشک افشا کننده مخفیگاه بن لادن به زندان محکوم شد

دادگاهی در پاکستان، شکیل افریدی، پزشک پاکستانی را که به دلیل کمک به سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - در تشخیص هویت و یافتن مخفیگاه اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، به خیانت به کشور متهم شده بود به سی سال حبس محکوم کرده است.

دکتر افریدی متهم بود که با راه اندازی بک برنامه جعلی واکسیناسیون و تظاهر به انجام ماموریتی از سوی سازمان بهداشت در شهر ابوت آباد، محل سکونت بن لادن، نمونه دی ان ای او را به دست آورد و تحویل سازمان های جاسوسی آمریکایی داد.

مقامات آمریکایی کمک این شهروند پاکستانی در شناسایی و عملیات منجر به قتل اسامه بن لادن را تکذیب نکرده اما محاکمه او را بی مورد دانسته اند.

در مقابل، برخی سازمان های امدادرسانی بین المللی جاسوسی در پوشش فعالیت های بشردوستانه را محکوم کرده و چنین اقداماتی را باعث سلب اعتماد از سازمان های امدادرسانی دانسته اند.