بازدید معاون احمدی نژاد از کوبا

علی سعیدلو معاون امور بین الملل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه دیداری رسمی خود را از کوبا آغاز کرد.

او گفتگوهایی رسمی با خوزه رامون ماچادو همتای کوبایی اش انجام می دهد.

این سفر پنج ماه پس از بازدید آقای احمدی نژاد از هاوانا انجام می شود.

آقای احمدی نژاد در آن سفر با رائو کاسترو رئیس جمهور کوبا دیدار و دو رهبر بیانیه ای دایر بر "حق همه کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی" امضا کردند.

دو کشور مواضع مشابهی در مقابل آمریکا اتخاذ می کنند.