قاتل پسر شش ساله، ۳۳ سال بعد اعتراف کرد

پلیس نیویورک می گوید مردی که ۳۳ سال پیش، پسر شش ساله ای را به قتل رساند دستگیر کرده است.

پدرو هرناندز اعتراف کرده که ایتان پاتز شش ساله را در سال ۱۹۷۹ میلادی خفه کرده، جسد وی را در جعبه ای قرار داده و در کوچه ای رها کرده است.

ایتان در آن روز برای اولین بار خودش به تنهایی مدرسه را به مقصد خانه اش ترک کرده بود.

او یکی از نخستین کودکان گمشده ای بود که عکسش روی کارتن های شیر چاپ شد.

رسانه های آمریکا گزارش کرده اند فردی که آقای هرناندز ماجرا را برای وی بازگو کرده، وی را به پلیس معرفی کرده است.

احتمال می رود او یکی از افراد خانواده آقای هرناندز بوده است.

جسد پسر بچه و جعبه ای که آقای هرناندز از آن خبر می دهد، هنوز کشف نشده است.

روز پنجشنبه مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک گفت هنوز تحقیقات بیشتری باید انجام شود.

ماجرای ناپدید شدن این کودک خانواده های زیادی را در آن زمان نگران کرد.

همچنین این موضوع باعث شد بحث های زیادی درباره آزادی کودکان و امنیت آنها مطرح شود.

رونالد ریگان در سال ۱۹۸۳، روز ۲۵ ماه مه، روزی که ایتان ناپدید شد را روز ملی کودکان گمشده اعلام کرد.

روز جمعه سالگرد ناپدید شدن ایتان است.