ارتش آزاد سوریه فعالیت القاعده را در این کشور تایید کرد

ارتش آزاد سوریه، از گروههای مخالف حکومت بشار اسد، در گفتگو با بی بی سی تایید کرده است که جنگجویان القاعده در آن کشور فعال هستند.

یکی از افسران ارتش آزاد سوریه به یک خبرنگار بی بی سی در آن کشور گفت که القاعده به نیروهای مخالف دولت سوریه پیشنهاد کمک، از جمله کمک مالی و تسلیحاتی کرده است.

اما او افزود که این پیشنهادها رد شده است.

کشورهای غربی در مورد نقش داشتن القاعده در رویارویی حکومت سوریه و مخالفانش، بسیار نگران هستند.