رییس جمهور برزیل بخشی از قانون مربوط به آمازون را وتو کرد

دیلما روسف، رییس جمهور برزیل، بخشهایی از یک قانون جنجال برانگیز در خصوص کشاورزی در مناطق جنگلی را وتو کرده است.

یکی از دوازده ماده از این قانون که خانم روسف آنها را وتو کرد، ماده ای است که افرادی را که درختهای جنگل آمازون را نابود می کردند از تعقیب کیفری معاف می کرد.

لابی قوی کشاورزی صنعتی در برزیل می گوید که کاهش مقررات مربوط به محیط زیست سبب افزایش تولید پایدار مواد غذایی می شود.

با این حال، طرفداران حفاظت از محیط زیست از رییس جمهور خواسته بودند که کل قانون را وتو کند.

آنها معتقدند که این قانون به تخریب بیشتر جنگل آمازون خواهد انجامید.