آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند میزبان بزرگ‌ترین تلسکوپ رادیویی

آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند میزبان بزرگ‌ترین تلسکوپ رادیویی خواهند بود که تا کنون ساخته شده است.

آنتن غول آسای یک و نیم میلیارد یورویی موسوم به SKA آسمان را در جست‌وجوی پاسخی برای پرسش‌های ستاره‌شناسان خواهد کاوید.

سؤالاتی از قبیل چگونگی پیدایش کیهان؛ نظریه گرانش اینیشتن و حتی جست‌وجو به دنبال موجودات بیگانه ساکن فضا.

هدف از این پروژه تولید یک مجتمع تلسکوپ رادیویی به مساحت یک میلیون متر مربع معادل ۲۰۰ زمین فوتبال است.

برای این منظور، امواج دریافتی هزاران آنتن که بیش از هزاران کیلومتر با هم فاصله دارند، با هم ترکیب می شوند.

ساختن مجموعه آنتن ها در آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند از سال 2013 تا سال 2025 طول خواهد کشید.