اختلاف کمیته المپیک و عربستان بر سر شرکت ورزشکاران زن

دو ماه مانده به آغاز بازی های المپیک لندن، کمیته بین المللی المپیک گفته است که اختلاف با عربستان سعودی بر سر خودداری از اعزام ورزشکاران زن به عنوان اعضای تیم ملی آن کشور هنوز حل و فصل نشده است.

محافظه کاران مذهبی در عربستان معتقدند که قوانین اسلامی ورزش زنان در ملاء عام را حرام کرده در حالیکه محرومیت زنان از حضور در بازی های المپیک با مقررات کمیته بین المللی مغایرت داشته و می تواند به اخراج کشور خاطی منجر شود.

قطر و برونئی، دو کشور دیگری که قبلا از اعزام زنان به المپیک خودداری می کردند، اعلام کرده اند که زنان ورزشکار را به بازی های لندن اعزام خواهند کرد و رئیس کمیته بین المللی ابراز امیدواری کرده که عربستان هم به همین نحو عمل کند.