شیعیان لبنانی 'ربوده شده' در سوریه آزاد شدند

نبیه بری، رئیس شیعه مجلس لبنان، به بی بی سی گفته است که یازده مرد شیعه لبنانی که در مسیر بازگشت از سفر زیارتی به ایران، در سوریه ربوده شده بودند، آزاد شده و از راه ترکیه، به وطن خود باز می گردند.

ربوده شدن این افراد به درگیری خشونت آمیز بین حامیان و مخالفان حکومت سوریه در لبنان منجر شد و به این نگرانی دامن زد که ممکن است نا آرامی سیاسی سوریه باعث بروز جنگ فرقه ای در لبنان شود.

طرفداران بشار اسد در لبنان ربودن این یازده نفر را به ارتش ملی سوریه، متشکل از نظامیان مخالف حکومت، نسبت داده بودند اما سخنگوی ارتش ملی این اتهام را رد کرده بود.