'نامه‌ انتقادی چهار روشنفکر دینی به صادرکنندگان حکم ارتداد'

در پی صدور حکم ارتداد برای شاهین نجفی، خواننده یک ترانه که برخی آن را توهین‌آمیز نسبت به امام دهم شیعیان دانسته اند، چهار نفر از روشنفکران دینی ایران نامه ای به شش نفر از مراجع تقلید نوشته و از آنان خواسته اند در روش‌های خود تجدید نظر کنند.

این نامه از سوی عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری برای جعفر سبحانی تبریزی، لطف الله صافی گلپایگانی، محمدعلی علوی گرگانی، ناصر مکارم شیرازی، مسلم ملکوتی و حسین نوری همدانی که حکم ارتداد برای آن خواننده صادر کرده بودند ارسال شده است.

این نویسندگان خطاب به این مراجع قم نوشته اند: "ما با صراحت اهانت به باورهای دینی مسلمانان و اعتقادات مذهبی شیعیان را در هر قالبی محکوم می کنیم."

در این نامه آمده است: "مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانون‌گذار پیش بینی می کند. قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد. در حال حاضر بسیاری از عالمان و محققان مسلمان مشروعیت دینی مجازات‌های خشن نظیر سنگسار و حکم اعدام مرتد و ساب النبی را مورد نقد و انکار قرار داده اند."

نویسندگان نامه گفته اند که مراجع تقلید به جای پرداختن به معلول، به علت بپردازند و "به جوانان و مردم خسته از جور جائران، به نام دین نشان دهید که اسلام مساوی جمهوری اسلامی نیست."

خواننده ترانه "نقی" از خوانندگان ایرانی مقیم آلمان است.