'دولت فعلا برنامه‌ای برای اجرای مرحله دوم یارانه‌ها ندارد'

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها گفته که دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ ها ندارد.

خبرگزاری دانشجویان به نقل از آقای فرزین دلیل عدم اجرای مرحله دوم را "مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۱" اعلام کرده است.

به گفته آقای فررین، "تمام قیمت های مربوط به حامل های انرژی همچنان به روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها ادامه می یابد و هیچ افزایش (قیمتی) در حال حاضر در حامل های انرژی نخواهیم داشت."

در لایحه بودجه که در روزهای پایانی اردیبهشت به تصویب مجلس رسید، نمایندگان نظر دولت در باره درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها را نپذیرفتند و به نظر می رسد اشاره آقای فرزین همین بخش از لایحه بودجه است.

در حالی که دولت بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی را نشانه گرفته بود، مجلس با نصف آن یعنی با ۶۶ هزار میلیارد تومان موافقت کرد زیرا نگران بود که دولت بخواهد برنامه پنج ساله را در یک سال باقی مانده از دولت محمود احمدی نژاد اجرا کند.

برنامه حذف یارانه ها در زمستان سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در مرحله اول قیمت برخی محصولات و مواد سوختی افزایش پیدا کرد و قرار شد که دولت بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت یارانه نقدی و بقیه را به بخش تولید و در پروژه های عمرانی هزینه کند.

گزارش‌ها نشان می دهد که دولت بخش اعظم درآمدها را صرف یارانه نقدی کرده و برای تامین بخشی از یارانه نقدی هم از بانک مرکزی قرض گرفته است.