صفرهای پول ملی ایران سال ۹۳ حذف می‌شوند

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته که اگر مجلس تا نیمه اول امسال لایحه حذف صفرها از پول ملی را تصویب کند، اول سال ۱۳۹۳ صفرها از پول ملی حذف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای بهمنی گفته که در حال حاضر بانک مرکزی برنامه حذف صفر را به دولت داده و دولت مشغول برسی آن است و پس از آن دولت آن را به مجلس ارائه خواهد داد.

اگر تا پایان شهریور لایحه حذف صفر در مجلس تصویب شود، به گفته آقای بهمنی از اول سال ۱۳۹۳ صفرها حذف می شود و "علت این امر تهمیداتی است که باید برای پول کشور انجام شود که یک پروسه طولانی است."

برنامه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی ملی از مدتها پیش مطرح بوده و از سال گذشته بانک مرکزی و دولت با جدیت طرح حذف چهار صفر از پول ملی را دنبال می کنند.

به دلیل افزایش شدید تورم و کاهش قابل توجه ارزش برابری ریال در برابر پول های خارجی در خلال سی سال گذشته، و به خصوص چند سال اخیر، برای انجام مبادلات به ریال و حتی به تومان، به ارقام بالایی نیاز است که حسابداری و حسابرسی و همچنین حمل و نقل پول را دشوار کرده و به همین دلیل، برخی کارشناسان خواستار آن شده اند که واحد پول ملی افزایش یابد.

در حال حاضر ریال واحد پول ملی ایران به حدی کم ارزش شده که در مبادلات جایی ندارد و جای آن را تومان گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفته که "نام واحد پولی تغییر خواهد کرد و بر اساس نظر خواهی که انجام شده و هم چنین نظر مجلس تصمیم نهایی گرفته می شود."

بانک مرکزی ایران از تابستان سال گذشته با راه اندازی یک سایت اینترنتی اقدام به نظر سنجی درباره نام واحد پولی ملی ایران کرده است.

از جمله نام های پیشنهادی که در این وب سایت از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده، نور، دریک و تومان است. دریک واحد پولی امپراتوری هخامنشی بوده است.

گزارش تازه ای از نظرسنجی بانک مرکزی منتشر نشده است اما در دوره هایی "پارسی" و "دریک" انتخاب اول ایرانی ها برای واحد پول ملی به جای ریال بودند.