'افزایش ملایم' قیمت انرژی برای صنایع ایران

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفته است که قیمت برق مصرفی صنایع در مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها "بسیار ناچیز است."

رضا فاطمی امین روز یکشنبه، هفتم خرداد، به خبرگزاری فارس گفته است که "شیب افزایش قیمت انرژی برق صنعت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ملایم‌تر است."

با این حال، او اضافه کرده است که با آغاز مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت گاز مصرفی صنایع در ایران، بیشتر از نرخ برق افزایش خواهد یافت.

در چارچوب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت یارانه پرداختی به برخی کالاهای مصرفی، از جمله حامل‌های انرژی را به تدریج کاهش می‌دهد و در مقابل، مبالغی نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌کند.