پلیس زیمباوه یک گوینده رادیو بی‌بی‌سی را دستگیر کرد

پلیس زیمباوه پتراک ترلانی، گوینده رادیو بی بی سی را به اتهام نداشتن پروانه اشتغال دستگیر کرده است.

این گوینده رادیو روز پنجشنبه گذشته در شهر بولاوایو در محل برگزاری یک فستیوال موسیقی دستگیر شده است.

برگزارکنندگان جشنواره می گویند که او داوطلبانه در این فستیوال شرکت کرده بود و قرار نبوده که پولی بابت فعالیت خود دریافت کند.